Důležité

důležité

Moje milé klientky/klienti,

chtěla bych Vás velice poprosit, v případě objednání na určitý termín a hodinu, abyste chodily na čas, případně maximálně o 5 minut dříve. Otevírací doba je dle objednávek. Nejsem povinna otevírat o 20-30 minut předem. Mohu mít v salonu klientku a provádět kosmetické ošetření nebo nemusím být takto předem přítomna v salonu.
Chci Vám všem zachovat maximální soukromí a komfort, proto se nikdy nestane, že by u Vašeho ošetření byla přítomna ještě jiná klientka.
Buďme k sobě, prosím, ohleduplní.
Děkuji za pochopení.
Vaše Jitka
Vážené klientky,
v případě, že se nemůžete dostavit na objednaný termín kosmetického ošetření, je nutné termín zrušit minimálně 24 hod. před domluveným termínem, a to telefonicky nebo formou SMS. V opačném případě si vyhrazuji právo na úhradu Storno poplatku ve výši 50% z ceny daného ošetření (za ušlý zisk) převodem na bankovní účet, který Vám následně zašlu do SMS.
V případě opakovaného rušení termínů ošetření  (3 po sobě jdoucí termíny), již dané klientce nebude nový termín poskytnut.
Děkuji za pochopení.

 

Prosím klientky a klienty, aby mě, v případě jakýchkoliv příznaků respiračního nebo jiného infekčního onemocnění (jako např. zvýšená teplota, rýma, kašel, dušnost, bolest v krku, zánět spojivek, opar), telefonicky kontaktovali a přeobjednali se na jiný termín.

Buďme k sobě ohleduplní. Chraňme zdraví svoje, svých blízkých a ostatních lidí.

Děkuji za pochopení.